Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đổi lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải
Loại xe*: Ô tô Mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự
Điểm đăng ký*:
Thông tin chủ xe*: Cá nhân Tổ chức
Tên cá nhân*: Năm sinh*:
Số giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu*: Ngày cấp*: Nơi cấp*:
Địa chỉ*:
Điện thoại*: Email*:
Thông tin xe*:
Biển số*: Biển trắng Biển xanh Biển vàng
Loại xe*: Nhãn hiệu*: Số loại*: Màu sơn*:
Bạn kiểm tra và xác nhận đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau*:
Tên hồ sơ Loại giấy tờ Bắt buộc Ghi chú
Giấy tờ của chủ xe. Bản chính Xuất trình Nộp kèm theo Giấy ủy quyền (đối với trường hợp phải có).
Giấy khai đăng ký xe. Bản chính Chủ phương tiện là cá nhân, hộ kinh doanh.
Mẫu tờ khai  
Công văn kèm theo danh sách xe đề nghị đổi biển số. Bản chính Chủ phương tiện là doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải.
Biển số. Bản chính  
Giấy chứng nhận đăng ký xe. Bản chính Nếu có  
, ngày tháng năm

Người khai ký tên

(Chữ ký, dấu)

LƯU Ý
- Sau khi hoàn thành việc khai báo, gọi điện vào số điện thoại của cơ quan đăng ký xe nơi mình có hộ khẩu thường trú và cán bộ đăng ký xe hẹn lịch cụ thể, địa điểm tiếp nhận đăng ký qua số điện thoại hoặc email.
Kiểm tra lại thông tin Đăng ký!